O ZÁMKU
VE VRANOVĚ
TROCHU JINAK...


EDUARD ADAM (1856 - 1885)

    Eduard Adam hrabě Stadniki – Stadnicki na Rožnově se narodil  2. září 1856 jako syn Eduarda Petra Stadnického a Luitgardy  z   Mniszku.  Po krátké vojenské službě, kterou ukončil jako hulánský poručík, vystudoval práva a stal se soudním asesorem v Novém Sadě a Tarnově  (města  v podhůří polské strany Vysokých Tater).

   Dne 30. června 1881 se oženil s Helenou Marií Hedvikou Izabelou Evou princeznou Sapiehou – Kodeňski (1857 až 1947), s níž měl jediného syna Adama Zbyňka Lea (1882 - 1982). V letech 1877 až 1885 byl spolumajitelem velkostatku Vranov – Nový Hrádek a rodového majetku Stadnických Nawojowa v Haliči. Zemřel předčasně 21. dubna 1885 ve věku 28 let.

   Na Vranově ho připomíná veliký portrét v mírně podživotní velikosti zavěšený nad krbem v tzv. respiriu. Je na něm zpodobněn jako třiadvacetiletý sebevědomý mladík oblečený do úboru upomínajícího na sarmatskou tradici polské šlechty. Autorem díla je módní polský malíř historických námětů a podobizen Wiliam Leopolski (1830 až 1892).