O ZÁMKU
VE VRANOVĚ
TROCHU JINAK...


LUITGARDA (1823 - 1911)

Luitgarda z Mniszku, hraběnka, dvorní dáma císařovny Alžběty a členka dámského Řádu Hvězdového kříže, dědička a majitelka vranovsko – novohrádeckého velkostatku a haličských majetků Krysowice a Sosnowiec poblíž haličského města Przemyslu.

Narodila se 20. června 1823 v Krysowicích, 25. listopadu 1843 se provdala za Eduarda Petra Stadnického, s nímž měla dceru Helenu (nar. 1844) a syny Stanislava Jana Kantia (1848 - 1915) a vranovského Eduarda Adama (1856 - 1885).

Byla obětavou matkou a manželkou. Ovládala čtyři světové jazyky, měla aktivní vztah k literatuře, k výtvarné kultuře, a zejména k hudbě, kterou často provozovala a v níž projevovala i jisté umělecké nadání. Žila však i společensky, hodně cestovala, jako její matka pěstovala filantropii. Pobývala s rodinou na  svých haličských statcích, na dominiu manžela Eduarda Petra v podhůří polských Tater,  ve Vídni, ale často i na  vranovském zámku, jehož některé interiéry nechala v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. stoletrí nákladně přizpůsobit letním rodinným pobytům. Její malířský portrét se nedochoval, pouze nedokonalá  fotografie z doby okolo roku 1905.

Zemřela ve svém vídeňském domě 14. dubna 1911 ve vysokém stáří 88 let. Pochována byla v rodové hrobce v haličských  Krysowicích.