O ZÁMKU
VE VRANOVĚ
TROCHU JINAK...


MICHAL MAXMILIÁN (1769 - 1834)

_________________________________________________________________________________________

    Michal Maxmilián Kajetán Frantiek Josef Vincenc Jan Nepomuk Jiří hrabě Althann, svobodný pán z Goldburgu a Murstettenu, španělský grand první třídy,  c. k. komoří.

   Narodil se ve Vídni 13. března 1769 jako nejmladší syn Michala Jana IV. (1710 – 1778)  - a  jako vnuk Michala Jana III. (1679 – 1722) a Marie Anny Pignatelli (1689 – 1755).   Byl tedy mladším bratrem posledního althannského držitele Vranova Michala Josefa (1756 – 1800).

   Po studiích nastoupil dráhu profesionálního vojáka – důstojníka husarské jízdy. Dosáhl hodnosti majora, ale brzo z činné služby vystoupil a věnoval se správě poměrně rozsáhlého pozemského vlastnictví (Králíky v Čechách, Zwetendorf, Murstetten, Hegenberg a Podensdorf v Dolních Rakousích a Mittewalde, Schönfeld a Wölfersdorf v pruském Kladsku). Byl tedy členem rakouské i pruské stavovské společnosti.

    Dne 8. února 1796 se v Linci oženil s Marií hraběnkou Thürheim (1774 - 1848), dvorní dámou a členkou prestižního dámského Hvězdového řádu s křížem, s níž měl čtyři syny.

   Za zásluhy byl jmenován rytířem Leopoldova řádu, dále mu císař propůjčil čestné úřady dědičného štítonoše, soudce nad zápasy a nejvyššího kraječe v obojích Rakousích (8. května 1824).

   Zemřel 28. listopadu 1834. Pochován byl spolu s manželkou ve Svojšicích. Jeho potomstvo po mužské linii žije dodnes - mimo jiné v Dolních Rakousích, tedy v Murstettenu a podunajském Zwentendorfu, v němž byla v roce 1978 rozhodnutím rakouského parlamentu zakonzervována rozestavěná atomová elektrárna.

   Litografický portrét tohoto Althanna, zavěšený v althannském salonu nad etažérem u okna, ho zpodobňuje asi v šedesáti letech, oblečeného do zimního pláště s vysokým límcem. V roce 1841 ho vytvořil  Adolf Tilch  podle starší obrazové předlohy Johanna Höffelicha.