O ZÁMKU
VE VRANOVĚ
TROCHU JINAK...


< návrat zpět

MNISZKOVÉ

________________________________________________________________________________________


.Původně měšťanský rod z Malopolska. Zakladatelem jeho šlechtické větve byl Peter, nobilitovaný za vojenské zásluhy v roce 1598. 

Dědičnými haličskými hrabaty se Mniszkové stávají roku 1782, a to vzdělaným a uměnímilovným Adamem Josefem, otcem vranovského Stanislava. Jejich rodovou rezidencí bylo haličské městečko Krysowice (asi 16 km od Przemyslu). Stanislavovou smrtí (1846) ukončila existenci pouze hraběcí linie Mniszků, rod tedy po meči nevymřel, jak uvádí většina genealogické literatury. 

Erb – v červeném poli stříbrná pětilistá růže. Mniszkové tedy byli součástí rodového seskupení polské šlechty označovaného jako „Herb Poraj“. K němu patřilo více jak 120 dalších rodů (mimo jiné i Mickiewiczové), které měly jako hlavní erbovní figuru různě modifikovanou pětilistou růži. Příslušníci těchto rodů jsou některými polskými genealogy považováni za možné potomky českých Slavníkovců.

Marina, manželka Lžidimitrije I. i Lžidimitrije II., v roce 1694 korunovaná jako ruská carevna, byla rozená Mniszech – Vandalin (erbu sedmi pštrosích per). Pocházela tedy z jiného rodu, který s vranovskými Mniszky spřízněn nebyl. Slovo „Mniszek“ označuje v polštině známou léčivou bylinu smetánku (pampelišku).

 

 

                                                 ROZROD HRABĚCÍ LINIE RODU MNISZEK - BUZENIN