O ZÁMKU
VE VRANOVĚ
TROCHU JINAK...


< návrat zpět

WENSE

Rozvětvený junkerský rod sídlící po staletí v brunšvicko-lüneburském vévodství (součást Hannoverského království).  Za jeho zakladatele je pokládán fojt Jindřich von der Wense, který zemřel v roce 1508. Gebhard, který za druhé světové války držel Vranov, pocházel z linie, které patrřily statky Mörse, Hattorf, Holdenstedt, Wohlenrode a Dedenhausen. Jeho příslušníci se věnovali převážně vojenské a správní službě nebo správě svých majetků.

Rodový archiv, převezený protektorátním majitelem do Vranova, je dnes jako samostatný fond součástí Moravského zemského archivu. Z Wenseů, jejichž písemnosti se v něm dochovaly,  zaujme zejména setník Ludvík Kristián (1764 - 1855), jeho syn Arnošt August (1791 - 1812), který se jako mladý důstojník  zůčastnil Napoleonova tažení na Rus a který padl u Smolenska, dále zemský hejtman a člen pruské sněmovny Ludvík (1863 - 1929). Řada dokumentů se vztahuje i k vranovskému Gebhardovi a  v podobě tabulek a kronik i ke genealogii rodu.