O ZÁMKU
VE VRANOVĚ
TROCHU JINAK...


ÚVODNÍ SLOVO

Otevíráte stránky určené pro úzký okruh zájemců usilujících o hlubší seznámení s vranovským zámkem v uzavřených, méně obvyklých tématech.

Popularizují jednak osudy jeho některých vlastníků a jejich nejbližších příbuzných, kteří se v něm objevili v posledních čtyřech staletích, a okrajově se zabývají historií k němu příslušejícího dominia a velkostatku.Významná je jejich nabídka přibližující ezoterní symboliku některých zámeckých výtvarných dekorací a poselství, která se nám jejich autoři pokoušeli odevzdat.

Předkládají dále půvabné romantické pověsti z 19. století vztahující se k zámku, k jeho majitelům nebo k proběhlým historickým událostem a seznamují i s památkami v okolí zámku a s bližšími informacemi o zámeckém lesoparku a o vranovské přírodě.

Stránky budeme postupně doplňovat a k zde publikovaným článkům přidávat další.

 

Karel Janíček, kastelán zámku Vranov nad Dyjí v letech 1970 až 2010
Miroslava Janíčková, kastelánka zámku Vranov nad Dyjí v letech 2010 až 2015